Avlsstrategi og helseoversikt 2003-2020

Oppdatert helsestatistikk for Bissibingens hunder; kull A(S) til M.

Her er en samlet oversikt over HD, AD, Multifokal RD og Patella Luxasjon på våre kull fra og med 2003 til og med 2020.

Alle er røntget for HD f.o.m kull A.

Alle kull er røntget for AD fra 2011, da det i 2011 ble kjent at AD også kunne forekomme på Pumi.

 

I kull A(S) mangler røntging av en hund.

 

I kull I mangler HD- og AD- røntgen på en hund grunnet medfødt hjertefeil som gjør at vi ikke ønsker å dope uten grunn.

 

I kull L mangler HD-røntgen av en hund, samt Patellaluxasjon- undersøkelse av tre hunder og øyelysing av fire hunder (Patellalux. tas samtidig ved øyelysing på to av dem).

 

I kull M er ingen røntget grunnet alder. Øyelysing og Patellaluxasjonsundersøkelse har vi ingen informasjon om.

 

 

Vi i Bissibingens, dvs Ann Grete og Iren, har hatt som mål , fra 2003, å røntge alle valper i hvert kull for HD og etterhvert også for AD. Og også øyelyse og Patella luxasjon undersøke alle valper fra oss. Dette gjør vi for å vite hva vi har og ikke har. 

Ulempen med å gjøre det er at vi derved får en styggere statistikk enn de som velger å ikke HD, AD -røntge alle i alle kull. Vi har brukt enkelte individer som har kullsøsken med HD eller AD, det har vi aldri lagt skjul på. Om man skal utelukke et helt kull fra avl pga at kullsøsken har en HD, AD diagnose tror vi at man kan slutte med oppdrett på verdensbasis for alle raser.  

 

Nok en fordel ved å undersøke alle valper er jo å se at vi ikke har noen hunder med  Patella luxasjon eller annen kneleddsproblematikk (leddbånd/korsbånd-skader).

Vi har ikke brukt og kommer ikke til å bruke noen i avl som selv har eller har kullsøsken og eller halvsøsken med Patella luxasjon. 

Det er smertefullt for hunder med Patella luxasjon. Operasjon og opptrening i etterkant er også tøft både for den hunden det gjelder og for eierene og det koster mye i både tid og penger. 

 

Vi tror det er bedre å vite hva man har og så sjekke alt man kan på de linjene man ønsker å bruke som partnere, men alltid bruke funksjonelt friske hunder.

 

Vi i Bissibingens har alle disse helse undersøkelsene med som et klart kriterie i våre kontrakter, ingen får kjøpe hund her om de ikke forplikter seg til å ta disse testene. 

Vi venter også alltid for å se hva helse resultatene på hele kullet er før vi eventuelt bruker samme tispe en gang til, eller bruker noen fra kullet. Derfor har vi heller ikke tette kull. 

Vi bruker heller ikke en tispe i avl før hun er 2,5 - 3 år. Og om vi bruker samme tispe flere ganger så gir vi tispa tid til å restituere seg etter forrige kull, dvs aldri parre før de har hatt minst to løpetider etter forrige kull og iallefall ikke under et år ettter siste kull. Dette mener vi er god dyrevelferd og sunn etikk ifh til vår avl. Vi tar utgiftene til eventuelle omrøntginger på resultat vi er usikre på. Dette fordi vi tror det kan forekomme en del feil avlesninger. 

Og vi har opplevd å få en HD-C omgjort til en ren HD-A, og også fra C til B. 

Dette er som sagt vår avlsstrategi, andre kan ha andre avlsstrategier som vi ikke legger oss oppi.