Her har Kasz fått selskap av et par venner som også pleier å få
 lufteturen sin i dette vakre området !!!