Våre avlsdyr, våre avlsrettigheter.

Presentasjon av avlsdyr vi har brukt, importer vi har full avlsrett på, samt hvordan vi sikrer oss bruk av avlsdyr fra våre kull.
Alle våre valper er selvsagt solgt med bindende kontrakter til Bissibingens oppdrett.
Det er mye planlegging og papirarbeid for å gjennomføre et kull etter NKKs kriterier.

Våre importhanner:
Ciudado Versatile Vezeto (Zeto) bor hos eier Liv og Morten Bratlie.
Bissibingens har full avlsrett, dvs at Bissibingens v/ Iren Zahl Johansen må godkjenne alle parringer hvor han ønskes brukt.
Han er far til Bissibingens I-kull og Bissibingens L-kull, samt 1 kull i Sverige.

Pusztasarja Forras, bor hos forvert, eies av Iren Zahl Johansen.
Bissibingens har full avlsrett, dvs at Bissibingens v/ Iren Zahl Johansen må godkjenne alle parringer hvor han ønskes brukt.
Han er far til Bissibingens H-kull, samt 1 kull i Sverige og 1 i England.

Bruk av tisper solgt med kontrakt:
Vi har kontrakt på inntil 2 kull i alle våre kontrakter ved kjøp av tispevalp.
Vi informerer kjøperne godt om hva dette innebærer før de får kjøpe valp.
Avtalen undertegnes av kjøper og selger når valpen hentes.
Eier av tispa får en økonomisk kompensasjon om tispa brukes i avl.
Bissibingens skal ha eiers godkjenning,
en undertegnet disposisjonserklæring på at tispa kan brukes til akkurat det/de planlagte kullene.
I Bissibingens er det Iren Zahl Johansen som innhenter disposisjonserklæringene i sitt navn da det er hun som registrer og eierskifter alle valpene.
Iren registrerer kullet i Bissibingens navn, og sender ut reistreringsbevis/stamtavle til alle valpekjøperne når registreringen er ferdigbehandlet hos NKK.

Bruk av hanner som er solgt med kontrakt:
Vi har kontrakt på spesifisert antall kull eller så lenge hunden lever.
Vi informerer kjøperne godt om hva dette innebærer før de får kjøpe valp.
Avtalen undertegnes av kjøper og selger når valpen hentes. Kjøper forplikter seg gjennom avtalen til å undertegne disposisjonserklæring når hannhunden skal brukes.

Det må alltid undertegnes et parringsbevis når parring er gjennomført.
Parringsbeviset må undertegnes av eier eller av den som på tidspunktet for parringen har disposisjonserklæring for hunden.

I vårt D- kull er Bissibingens Bare BiCa mor, da innhentet Bissibingens v/ Iren Zahl Johansen disposisjonserklæring fra eier (Maryann Kjemperud). Her er Veresi Akacos Amor pappa.

I vårt E-kull er Bissibingens Desire BiAm (Deki) mamma, da innhentet Bissibingens v/ Iren Zahl Johansen disposisjonserklæring fra eier (Anne Marie Kollhus). Her er Veresi Akacos Csimbok pappa.

I vårt F-kull er Angel Eyes (Noomi) mamma.
Her er Bissibingens Earl Grey CsDe pappa.
Bissibingens v/ Iren Zahl Johansen innhentet da disposisjonserklæringer fra eierne (Henholdsvis Tone Lise Reierstad og Linda/Sigurd Albrigtsen).

I vårt G-kull er Bissibingens Essi DeCs mamma. Bissibingens v/Iren Zahl Johansen innhentet disposisjonserklæring fra eier (Berit Hotvedt).
Her er Bissibingens Carl Anton YaBu pappa.

I vårt H-kull er Bissibingens Ekita DeCs mamma. Hun var på for, og vi disponerte henne for avl.
Her er Pusztasarja Forras pappa. Bissibingens har full avlsrett på ham så lenge han lever, og han kan ikke brukes i avl uten Bissibingens godkjennelse.

I vårt I-kull er Bissibingens Essi DeCs mamma. Her innhentet Bissibingens v/Iren Zahl Johansen disposisjonserklæring fra eier (Berit Hotvedt).
Her er Ciudado Versatile Vezeto (Zeto) pappa. Bissibingens har full avlsrett på ham så lenge han lever, og han kan ikke brukes i avl uten Bissibingens godkjennelse.

I vårt J-kull er Napos Unoka mamma. Hun er eid av Bissibingens.
Her er Akinnaz Lillplutt pappa.

I vårt K-kull er Bissibingens Guinness EsCa mamma. Her innhentet Bissibingens v/ Iren Zahl Johansen disposisjonserklæring hos eier (Hanne Iren Arthurson).
Her er Medterlaki Abos pappa.

I vårt L-kull er Bissibingens Freidig Fiona NoJo mamma. Her innhentet Bissibingens v/ Iren Zahl Johansen disposisjonserklæring hos eier.
Her er Cuidado Versatile Vezeto (Zeto) pappa. Bissibingens har full avlsrett på ham så lenge han lever, og han kan ikke brukes i avl uten Bissibingens godkjennelse.

I vårt M-kull er Bissibingens Ilotta EsZe mamma. Ilotta er satt ut på fór av annen eier, den gang medinnehaver i Bissibingens (november 2018-juni 2019) Berit Hotvedt.
Bissibingens v/Iren Zahl Johansen innhentet disposisjonserklæring fra eier (Berit Hotvedt) før parring fant sted.
Her er Napos Szöcske pappa.